Những điều cơ bản của 1 máy chấm công khiến mọi doanh nghiệp đều muốn sở hữu.

Có nhiều doanh nghiệp mới, nhà máy đang phát triển đã gọi điện liên hệ kèm Digistore về vần đề quản lý nhân sự, vấn đề chấm công, điều phối, trả lương người làm việc thích đáng, điều đem lại sự công bằng tới nhân viên. Nhận thấy những băn khoăn trong điều liên quan […]

Continue reading